Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hasta Yakınlarında Uyku Bozuklukları ve Dayanıklılık: Şehir Hastanesinden Bir Araştırma
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 34-38
Mart 2024

Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hasta Yakınlarında Uyku Bozuklukları ve Dayanıklılık: Şehir Hastanesinden Bir Araştırma

J Turk Sleep Med 2024;11(1):34-38
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 13.01.2023
Kabul Tarihi: 17.03.2023
Yayın Tarihi: 29.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Çalışmamızda; üçüncü düzey yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastaların yakınlarında uyku bozuklukları ve dayanıklılığın araştırılması ve aralarında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız, YBÜ hastalarının birinci derece yakını olan 65 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) ve erişkinler için dayanıklılık skalası kullanılmıştır.

Bulgular:

Katılımcıların 34'ünde (%52,3) uyku bozukluğu saptanmıştır. Katılımcıların PUKİ skorları 0-17 arasında değişmekte olup ortalama 6,35±3,586 standart sapmadır (SS). Katılımcıların PUKİ toplam skorları ve alt grupları oluşturan sorular değerlendirildiğinde; cinsiyet, hastaya yakınlık derecesi, katılımcıların eğitim durumu, katılımcıların medeni hali değişkenlerinin istatistiksel anlamlı fark göstermediği bulunmuştur. Katılımcıların erişkinler için dayanıklılık skalası skoru ortalama 123,93±24,093 bulunmuş olup, katılımcıların dayanıklılığının yüksek olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların uyku bozuklukları ile dayanıklılıkları arasında korelasyon izlenmemiştir.

Sonuç:

Çalışmamızda, YBÜ hasta yakınlarında uyku bozuklukları ve dayanıklılık arasında korelasyon saptanmamıştır. Ancak; toplumdaki sağlıklı kişiler ile yapılan çalışmaların sonuçları ile kıyaslandığında; uyku bozukluklarının artmış olduğu görülmüştür.

References

1
Day A, Haj-Bakri S, Lubchansky S, Mehta S. Sleep, anxiety and fatigue in family members of patients admitted to the intensive care unit: a questionnaire study. Crit Care. 2013;17(3):R91.
2
Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res. 1989;28(2):193-213.
3
Friborg O, Hjemdal O, Rosenvinge JH, Martinussen M. A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy adjustment? Int J Methods Psychiatr Res. 2003;12(2):65-76.
4
Friborg O, Barlaug D, Martinussen M, Rosenvinge JH, Hjemdal O. Resilience in relation to personality and intelligence. Int J Methods Psychiatr Res. 2005;14(1):29-42.
5
Basim HN, Çetin F. Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği’nin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(2):104-114.
6
Li Y, Wang K, Yin Y, Li Y, Li S. Relationships between family resilience, breast cancer survivors’ individual resilience, and caregiver burden: A cross-sectional study. Int J Nurs Stud. 2018;88:79-84.
7
Sottile PD, Lynch Y, Mealer M, Moss M. Association Between Resilience and Family Member Psychologic Symptoms in Critical Illness. Crit Care Med. 2016;44(8):e721-727.
8
Liu PP, Yin P, Zhu YH, Zhang S, Sheng GM. The Correlation of Family Resilience with Sleep Quality and Depression of Parents of Children with Epilepsy. J Pediatr Nurs. 2021;56:e49-e54.
9
Komachi MH, Kamibeppu K. Association between resilience, acute stress symptoms and characteristics of family members of patients at early admission to the intensive care unit. Mental Health & Prevention. 2018;9:34-41.
10
Peppard PE, Young T, Barnet JH, Palta M, Hagen EW, Hla KM. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol. 2013;177(9):1006-1014.
11
Panda S, Taly AB, Sinha S, Gururaj G, Girish N, Nagaraja D. Sleep-related disorders among a healthy population in South India. Neurol India. 2012;60(1):68-74.
12
Karabulutlu EY, Akyil R, Karaman S, Karaca M. Investigation of sleep quality and psychological problems in cancer caregivers. Turkish Journal of Oncology. 2013;28:1-9.
13
Lee D, Heo SH, Yoon SS, et al. Sleep disturbances and predictive factors in caregivers of patients with mild cognitive impairment and dementia. J Clin Neurol. 2014;10(4):304-313.
2024 ©️ Galenos Publishing House