Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 68-68
Mart 2024

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

J Turk Sleep Med 2024;11(1):68-68
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 28.04.2023
Kabul Tarihi: 17.05.2023
Yayın Tarihi: 29.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

Sayın Editör,

Biz Kaya ve ark.’nın1 yayınladıkları “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Uyku Bozukluklarının GOLD Evrelemesine Göre Karşılaştırması” başlıklı araştırma yazılarını ilgiyle okuduk.

Çalışmada KOAH’lı hastalarda evre arttıkça noktürnal oksijen desatürasyonu (NAD) artmaktadır ve oksijen saturasyonu azalmaktadır. Sonuç olarak KOAH tanısı konulan hastalarda uyku testinin önemi vurgulanmıştır. Bu sayede uygun tedavi ile hastalığa bağlı komorbiditelerin azaltılması hedeflenmiştir. Bilindiği üzerek KOAH tanısı ve tedavisinde önemli gelişmeler olmasına rağmen halen istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. Bu çalışmalar sayesinde hastalığın patogenezi daha iyi anlaşılmaktadır. Örneğin sirtüin geninin KOAH hastalığı ile olan ilişkisi saptanmıştır. Sirtüin geninin erken tanı ve tedavide önemli olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca maksimum tedavi alan ileri ve çok ileri evre KOAH’lı hastalarda mezenkimal kök hücre tedavisinin semptomları azaltmada etkili olabileceği az sayıda hasta içeren klinik çalışmalarda gösterilmiştir.2,3

Aktif sigara kullanımının NAD’ı arttırabildiği ve sigaranın bırakılması ile fonksiyonel kapasiteleri artırarak NAD üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Pezzuto ve Carico4 bu çalışmasında oral vareniklin tedavisi ile sigarayı bırakan 145 KOAH’lı hastanın semptomlarında da önemli düzelmeler dikkati çekmektedir. Biz Kaya ve ark.’nın1 çalışmasında hastaların sigara kullanımı ile ilgili bir bilgiye rastlamadık. Ayrıca inhale kortikosteroid kullanımının apne-hipopne indeksini azaltabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Rezaeetalab ve ark.’nın5 çalışmasında KOAH ve obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS) birlikteliği olan overlap sendromlu hastalarda 3 ay inhale kortikosteroid kullanımının OSAS üzerinde önemli etkilerinin olduğu ve fonksiyonel parametrelerde de düzelmeler yaptığı saptanmıştır. Kaya ve ark.’ı1 çalışmalarında hastaların inhaler kullanımından bahsetmeleri uygun olacaktır.

References

1
Kaya I, Pekcan S, Dursunoğlu N, Şenol H. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Uyku Bozukluklarının GOLD Evrelemesine Göre Karşılaştırması. J Turk Sleep Med. 2023;10:42-47.
2
Kalemci S, Edgunlu TG, Kara M, Turkcu UO, Cetin ES, Zeybek A. Sirtuin gene polymorphisms are associated with chronic obstructive pulmonary disease in patients in Muğla province. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2014;11(3):306-310.
3
Karaoz E, Kalemci S, Ece F. Improving effects of mesenchymal stem cells on symptoms of chronic obstructive pulmonary disease. Bratisl Lek Listy. 2020;121(3):188-191.
4
Pezzuto A, Carico E. Effectiveness of smoking cessation in smokers with COPD and nocturnal oxygen desaturation: Functional analysis. Clin Respir J. 2020;14(1):29-34.
5
Rezaeetalab F, Rezaeitalab F, Dehestani V. Inhaled steroids reduce apnea-hypopnea index in overlap syndrome. Pneumologia. 2013;62(4):212-214.
2024 ©️ Galenos Publishing House