Özgün Makale

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi
 • Selma Topaloglu Tuaç
 • Serkan Özben
 • Mesrure Köseoglu Bitnel
 • Sevim Baybas
J Turk Sleep Med 2017; 4: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.98608
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
 • Leman İnanç
 • Merih Altıntaş
 • Ümit Başar Semiz
J Turk Sleep Med 2018; 5: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.87597
Astım Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu Birlikteliği ve Uyku Kalitesi
 • Aygül Güneş
 • Demet Yıldız
 • Özlem Şengören Dikiş
 • Dilber Durmaz
 • Seyhan Dülger
 • Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel
 • Meral Seferoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 7-9 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.29392
Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Nazike Duruk
 • Kadir Uğur Mert
J Turk Sleep Med 2020; 7: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43434
Hastanede Yatarak Tedavi Alan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Uykululuk, Uykusuzluk ve Uyku Kalitesinin Uyku Ölçekleri ile Değerlendirilmesi
 • Aygül Güneş
 • Barış Şensoy
J Turk Sleep Med 2022; 9: 11-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.39974
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Uyku Kalitesine Etkisi
 • Etem Erdal Erşan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 16-22 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.87587
Meme Kanseri Hastalarında Işığın Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Ayşe Özkaraman
 • Evrim Metcalfe
 • Özlem Kersu
 • Engin Öztürk
 • Nedime Köşgeroğlu
 • Ertuğrul Çolak
 • Alaattin Özen
 • Güler Balcı Alparslan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.92486
Adölesanlarda Uyku Kalitesi ve Duygu-Davranış Sorunları İlişkisi
 • Yasemin Bedir
 • Fatma Gündoğdu
 • Fatma Nevin Şişman
 • Ayşe Ergün
J Turk Sleep Med 2020; 7: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.46220
COVID-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyi ve Uyku Üzerine Etkisi
 • Sema Çifçi
 • Vasfiye Bayram Değer
 • Havva Kaçan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 17-25 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.43534
Postpartum Dönem Kadınlarında Uyku ve Yaşam Kalitesi
 • Özge Erçel
 • Hatice Kahyaoğlu Süt
J Turk Sleep Med 2020; 7: 23-30 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.92400
Gebelikte Görülen Karpal Tünel Sendromu Semptomları Gebelerin Uyku Kalitesini Etkiler Mi?
 • Demet Öztürk
 • Mustafa Sarı
 • Gizem Özbay
 • Banu Ünver
 • Pakize Eylem Şeker Arı
 • Nilgün Bek
J Turk Sleep Med 2024; 11: 26-33 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.01488
COVID-19 Pandemisinde Acil Servis Çalışanlarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Şeyhmus Kaya
J Turk Sleep Med 2022; 9: 27-36 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.20982
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Bireylerde Beslenme Davranışları ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
 • Hilal Şahin
 • Arzu Yıldırım
 • Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
 • Kadir Çebi
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2020; 7: 29-39 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.93064
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Hilal Uysal
 • Meryem Yıldız Ayvaz
 • Hanım Büşra Oruçoğlu
 • Elif Say
J Turk Sleep Med 2018; 5: 31-39 DOI: 10.4274/jtsm.69775
İnternet Bağımlılığının Nedenlerinden Birisi de Kötü Uyku Kalitesi Olabilir: Olgu Kontrol Çalışması
 • Yunus Hacımusalar
 • Mehmet Hamamcı
 • Özgül Karaaslan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 31-35 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.14622
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hasta Yakınlarında Uyku Bozuklukları ve Dayanıklılık: Şehir Hastanesinden Bir Araştırma
 • Burcu İleri Fikri
 • Derya Tatlısuluoğlu
 • Güldem Turan
J Turk Sleep Med 2024; 11: 34-38 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.06978
Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Neriman Temel Aksu
 • Abdullah Erdoğan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.76486
Bruksizmi Olan ve Olmayan Temporomandibular Eklem Bozukluğu Hastaların Psikolojik Profili ve Uyku Kalitesi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30592
Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışanlarda Uyku Kalitesi, Bel Çevresi ve Beden Kitle İndeksinin Karşılaştırılması
 • Hazal Çatırtan
 • Binnur Okan Bakır
J Turk Sleep Med 2018; 5: 40-45 DOI: 10.4274/jtsm.33043
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Seçkin Erdal
 • Ayşem Küni
 • Sevinç İnce
 • Kıymet Haklı
 • Azize Güneri
 • Gülbeyaz Can
J Turk Sleep Med 2020; 7: 40-44 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.77598
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Uyku Bozukluklarının GOLD Evrelemesine Göre Karşılaştırması
 • İlknur Kaya
 • Sibel Pekcan
 • Neşe Dursunoğlu
 • Hande Şenol
J Turk Sleep Med 2023; 10: 42-47 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.28190
Gebelik Yaşına Göre Uyku Kalitesi Belirleyicileri: Kesitsel Bir Çalışma
 • İlknur Dolu
 • Seda Söğüt
 • Eda Cangöl
J Turk Sleep Med 2022; 9: 43-50 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.39200
Gebelikte D Vitamini Eksikliği ve Huzursuz Bacaklar Sendromu İlişkisi
 • Gonca Sağlam
 • Gizem Pektaş
 • Serdar Karakullukçu
 • Bedri Aras Pektaş
 • Demet Sağlam Aykut
J Turk Sleep Med 2020; 7: 44-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.14633
Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Aktigrafi Yöntemiyle Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Senem Alkan Özdemir
 • Pelin Ertan
 • Gökhan Tekin
 • Özge Yılmaz
 • Hasan Yüksel
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 48-53 DOI: 10.4274/jtsm.65375
Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Kronotip, Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Sosyal Jetlag'ın Belirlenmesi
 • Birsel Molu
 • Pınar Tunç Tuna
 • Alev Yıldırım Keskin
 • Halil İbrahim Tuna
J Turk Sleep Med 2023; 10: 48-53 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.29484
OUAS’li ve KOAH’li Hastalarla Sağlıklı Kişiler Arasında Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılması
 • Ebru Çalık Kütükcü
 • Hakan Çalışkan
 • Kübra Kılıç
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Nurel Ertürk
 • Melda Sağlam
 • Deniz İnal İnce
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Melike Yüce Ege
 • Lütfi Çöplü
 • Sema Savcı
 • Hülya Arıkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.96268
Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine, Fiziksel Aktiviteye ve Bilişsel Duruma Etkisi
 • Sabriye Ercan
 • Hüseyin Tolga Acar
 • Esma Arslan
 • Ayhan Canbulut
 • Ahsen Oğul
 • Cem Çetin
J Turk Sleep Med 2021; 8: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.96158
COVID-19 Pnömonisi ile Hastanede Yatan Hastalarda Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Özge Oral Tapan
 • Utku Tapan
 • Fatih Alasan
 • Ayşe Ferhan Akgül
 • Sebahat Genç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 51-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86648
Lisans Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Hijyen Eğitimi
 • Birsel Molu
 • Buket Ücel
 • Ayşe Ogulteğin
J Turk Sleep Med 2024; 11: 52-59 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.03371
COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren ve Geçirmeyen Kadınlar Arasındaki Uyku Bozukluklarının Karşılaştırılması
 • Sümeyra Damsarsan
 • Handan Özcan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 54-59 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.66376
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısına Eşlik Eden Uyku Hastalıkları
 • Mehmet Hamamcı
 • Seyhan Dumanlıdağ
J Turk Sleep Med 2020; 7: 57-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.10820
Yetişkinlerin COVID-19 Pandemisi Nedeni ile Algıladıkları Stresin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Sebahat Atalıkoğlu Başkan
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 57-66 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02996
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi
 • Melike Batum
 • Özgür Batum
 • Hüseyin Can
 • Ayşin Kısabay
 • Tuğba Göktalay
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.75
Bruksizmli Türk Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyleri, Uyku Kaliteleri ve Ağız Sağlığına İlişkin Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki
 • Hilal Ekşi Özsoy
 • Selin Gaş
 • Kader Cesur Aydın
J Turk Sleep Med 2022; 9: 64-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.32559
İnsomnia Hastalarında Kabul ve Kararlılık Tedavisinin Etkililiği (Tek-kollu Çalışma Planı)
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
J Turk Sleep Med 2019; 6: 65-73 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.74745
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kafein Kullanımıyla Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyi ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
 • İrem Akova
 • Elif Nur Duman
 • Ayça Elçim Sahar
 • Ergün Haldun Sümer
J Turk Sleep Med 2023; 10: 65-70 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.06078
Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Kronik Ağrı ve Uyku Kalitesi İlişkisi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 67-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.16878
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
 • Zeynep Kızılcık Özkan
 • Figen Dığın
 • Eda Kalaycı
J Turk Sleep Med 2023; 10: 71-77 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.95867
Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Birgül Tuncay
 • Berrin Göger
J Turk Sleep Med 2022; 9: 79-84 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.52207
Gebelerde Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Alis Kostanoğlu
 • Ayşe Sena Manzak
 • Ayşegül Şahin
J Turk Sleep Med 2019; 6: 80-87 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.64936
Trigeminal Nevralji Hastalarında Uyku Kalitesinin, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Taylan Çebi
J Turk Sleep Med 2018; 5: 81-85 DOI: 10.4274/jtsm.28291
COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesinin Psikolojik İyi Oluşla İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
 • Sibel Ergün
 • Pelin Palas Karaca
 • Ayse Karadaş
 • Serap Kaynak
J Turk Sleep Med 2023; 10: 84-90 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.78941
Akademisyenlerde Uyku Bozuklukları ve Kaygı: Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • Nimet İlke Akçay
 • Anthony Awode
 • Mariyam Sohail
 • Yeliz Baybar
 • Kamal Alweithi
 • Milad Mahmoud Alilou
 • Mümtaz Güran
J Turk Sleep Med 2018; 5: 86-90 DOI: 10.4274/jtsm.43153
COVID-19 Salgını Sırasında Uyku Kalitesi ve İlişkili Sosyal ve Psikolojik Faktörlerin Araştırılması
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Günay Gül
J Turk Sleep Med 2021; 8: 97-104 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.53244
Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Uykululuk Durumunun Yorgunluk Günlük Yaşam Aktivitesi ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi
 • Tuba İnce Parpucu
 • Tahir Keskin
 • Ferdi Başkurt
 • Zeliha Başkurt
J Turk Sleep Med 2023; 10: 104-109 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.92408
Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Kalitesi ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Riskinin Değerlendirilmesi
 • Burcu Oktay Arslan
 • Zühre Sarp Taymaz
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
 • Dursun Tatar
J Turk Sleep Med 2020; 7: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.86158
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Anksiyete, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Sıddıka Gedik Depreli
 • Melike Mercan Başpınar
 • Okcan Basat
J Turk Sleep Med 2021; 8: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83792
COVID-19 Pandemisinde Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi
 • Merve Koca Kosova
 • Sercin Kosova
J Turk Sleep Med 2022; 9: 115-119 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30092
Gebelikte Uyku Kalitesinin Trimesterlere Göre Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • Mustafa Karadeniz
 • Merve Hazal Ser
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2023; 10: 116-121 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.38257
Adölesanların Uyku Problemlerinin ve Alışkanlıklarının Uyku Kalitesine Etkisi
 • Nihal Gamze Tetik
 • Gülcan Kar Şen
J Turk Sleep Med 2021; 8: 118-125 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.52523
Genç Yetişkinlerde Uyku Kalitesi ile Depresif Belirtiler ve Kaygı İlişkisinde Pozitif ve Negatif Duygulanımın Aracı Rolü
 • Hülya Fidantek
 • Nakşidil Yazıhan
 • Ezgi Tuna
J Turk Sleep Med 2022; 9: 120-129 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.52244
Yoğun Bakım Ünitesindeki Bilinçli Hastalarda Çok Bileşenli Uyku Protokolünün Uyku Kalitesine Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Katarína Žiaková
 • Dagmar Šerková
J Turk Sleep Med 2020; 7: 140-148 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08208
COVID-19 Salgını Erken Dönemlerinde Genel Popülasyonda Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
 • Yeliz Akkuş
 • Süleyman Şahin
 • Yalçın Kanbay
 • Ali Alpkaan Ünlü
J Turk Sleep Med 2021; 8: 142-150 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.93063
Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Uyku Kalitesinin Dürtüsellik, Saldırganlık Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Nilifer Gürbüzer
 • Hacer Akgül Ceyhun
J Turk Sleep Med 2023; 10: 144-151 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.68553
COVID-19 Pandemisi Sırasında Obstrüktif Uyku Apne Hastalarının Anksiyete Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Takibi
 • Füsun Fakılı
 • Nazan Bayram
J Turk Sleep Med 2022; 9: 147-152 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.76476
Koroner Yoğun Bakım Hastalarında Danışmanlık ve Uyku Maskesi Uygulamasının Uyku Kalitesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
 • Öznur Kavaklı
 • Gülten Güvenç
 • Halise Coşkun
J Turk Sleep Med 2023; 10: 152-162 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.08108
Uyku Kalitesi ve Bozukluklarından Elde Edilen Kombine Profillerin İntihar Dışı Kendine Zarar Verme (NSSI) Davranışları Üzerindeki Etkileri
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
 • Fatemeh Moradi
 • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2020; 7: 169-174 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.02486
Yatan COVID-19 Tedavisi Olan Hastaların Uyku Kalitesi, Gündüz Uykululuk Düzeyleri ile Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Oksijen İhtiyaçlarına Göre Değerlendirilmesi: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Soner Kılıç
 • Güven Aslan
 • Büşra Eser
 • Yunus Hacımusalar
J Turk Sleep Med 2023; 10: 182-186 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2022.93585
Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastaların Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
 • Remziye Cici
 • Meral Özkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 189-194 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.85856
Non-spesifik Boyun Ağrısı Olan Genç Bireylerde Uyku Pozisyonunun Boyun Yeti Yitimi, Üst Ekstremite Fonksiyonu ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkileri
 • Rumeysa Ateş
 • Hasan Özbek
 • Ziya Yıldız
 • Zeliha Başkurt
J Turk Sleep Med 2023; 10: 192-198 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.40427
Noktürinin Benign Prostat Obstrüksiyonu Olan Hastalarda ve Partnerlerinde Uyku Kalitesine Etkisi
 • Çağdaş Şenel
 • Merve Yumrukuz Şenel
 • Ahmet Asfuroğlu
 • İbrahim Can Aykanat
 • Hikmet Fırat
J Turk Sleep Med 2022; 9: 209-213 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.22932
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarında Kötü Uyku Kalitesi ve İlişkili Faktörler
 • Eray Yıldız
 • Şevket Arslan
 • Buket Tuğan Yıldız
 • Deniz Tuncel Berktaş
 • Fatih Çölkesen
 • Recep Evcen
 • Filiz Sadi Aykan
 • Mehmet Kılınç
 • Gökhan Aytekin
 • Adem Aydın
J Turk Sleep Med 2022; 9: 214-220 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.53315
Lise Öğrencilerinde Uyku Kalitesi, Etkileyen Faktörler ve Nomofobi ile İlişkisi
 • Ayşe Gülsen Teker
 • Neşe Yakşi
J Turk Sleep Med 2021; 8: 216-221 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.84856
COVID-19 Pandemi Sürecinde Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine Etkisi
 • Esra Tural Büyük
 • Zeynep Öztürk Savaş
J Turk Sleep Med 2022; 9: 232-237 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.42104
COVID-19 Salgını Sürecinde Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri
 • Hülya Kök Eren
J Turk Sleep Med 2021; 8: 235-242 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.47560
Polikistik Over Sendromunda Uyku Kalitesi, Huzursuz Bacaklar Sendromu, Anksiyete ve Depresyonun Değerlendirilmesi
 • Melike Demir Çaltekin
 • Mehmet Hamamcı
 • Taylan Onat
 • Demet Aydoğan Kırmızı
 • Emre Başer
 • Ethem Serdar Yalvaç
J Turk Sleep Med 2021; 8: 243-249 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.85057
Müzik Terapisi ile Birlikte Yapılan Progresif Gevşeme Egzersizinin Postoperatif Uyku Kalitesi ve Ağrı Şiddeti Üzerine etkisi: Yarı Deneysel Bir Araştırma
 • Pınar Duru
 • Özlem Örsal
 • Yasemin Şara
 • Nedime Köşgeroğlu
J Turk Sleep Med 2022; 9: 244-253 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.75046
Hipertansiyon Hastalarında Uyku Kalitesinin Öz Bakım Gücü ve Kan Basıncı Kontrolüne Etkisi
 • Yeliz Yılmaz
 • Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
J Turk Sleep Med 2022; 9: 278-287 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.19970
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Ağrı ve Anksiyetenin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Semra Erdağı Oral
 • Nilüfer Kıranşal
 • Muhammed Deniz
J Turk Sleep Med 2022; 9: 288-293 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.38247
Emziren Kadınlarda Fiziksel ve Mental Yorgunluğu Yordayıcı Faktör Olarak Postpartum Uyku Kalitesi
 • Elif Uludağ
 • Dicle Filiz Yıldırım
 • Sevgi Özkan
J Turk Sleep Med 2022; 9: 294-300 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.38278

Sistematik Derlemeler

Koronavirüs Pandemisinde Sağlık Personellerinin Uyku Kalitesi: Meta-analiz
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Fezan Mutlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.51523
Türkiye’de Yapılan Tez Çalışmalarında Sigara İçiminin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Meta-analiz
 • Melike Mercan Başpınar
J Turk Sleep Med 2021; 8: 7-14 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.98698

Sözlü Bildiriler

Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Parasomni Sıklığı
 • Duygu Kurt Gök
 • Kezban Aslan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19

Editöre Mektup

Postpartum Uyku Kalitesini Etkileyen Değişkenler
 • Ahmet Yüksek
J Turk Sleep Med 2020; 7: 105-105 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.42714

Sözel Bildiriler

ÜST HAVAYOLU TIKANIKLIĞI VE UYKU PARAMETRELERİNİN GÜNDÜZ UYKULULUĞU VE UYKU KALİTESİNE ETKİLERİ
 • Berk Gürpınar
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Sevgi Sayın
 • Esra Koçhan
 • Derya Karadeniz
 • Michael Friedman
J Turk Sleep Med 2019; 6: 121-121
KOMORBİD HASTALIKLARIN VE VİTAMİN DÜZEYLERİNİN UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • Murat Yılmaz
 • İrem Deniz Atasoy
 • Serpil Yıldız
J Turk Sleep Med 2019; 6: 130-131

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler