Derleme

Güncel Bilgiler Işığında Narkolepsi
 • Kutluhan Yilmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.02.001

Olgu Sunumu

Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları
 • Zahide Yilmaz
 • Pinar Bekdik Sirinocak
 • Rabia Terzi
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-22 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.140
Epilepsi Yanlış Tanısı Alan Parsiyel Katapleksili Narkolepsi Olgusu
 • Gülçin Benbir Senel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 22-24 DOI: 10.4274/jtsm.02.006
Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu
 • Sebahat Genç
 • Hatice Kayim Bilgiç
 • Emine Esra Okuyucu
 • Nursel Dikmen
 • Taskin Duman
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-25 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.181
Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu
 • Deniz Yerdelen
 • Gülçin Benbir
 • Uğur Uygunoğlu
 • Aksel Siva
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59 DOI: 10.4274/jtsm.012
İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi
 • Yusuf Savrun
 • Aylin Bican Demir
 • Ali Özhan Sıvacı
 • İbrahim Bora
 • Mehmet Zarifoğlu
J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76 DOI: 10.4274/jtsm.108
Gündüz Aşırı Uykululuk Şikayeti ile Başvuran ve Rathke Kesesi Tümörü Saptanan Bir Olgu Sunumu
 • Gülçin Benbir
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 84-86 DOI: 10.4274/jtsm.019

Olgu Sunumu

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Narkolepsi Birlikteliği: Dört Olgu
 • Dilara Mermi Dibek
 • Onur Bulut
 • Sevgi Ferik
 • Ayşegül Özer Çelik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 36-40 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.35220

Sözel Bildiriler

OBSTRİKTİF UYKU- APNE SENDROMU VE NARKOLEPSİ BİRLİKTELİĞİ: KO-MORBİDİTE Mİ? SONUÇ MU?
 • Dilara Mermi Dibek
 • Onur Bulut
 • Sevgi Ferik
 • Ayşegül Özer Çelik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 103-103

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler