Özgün Makale

COVID-19 Pandemi ve Normalizasyon Sürecinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Cihaz Uyumunu Etkileyen Faktörler
  • Esra Aydın Sünbül
  • Rahşan Karacı
  • Hüseyin Güleç
  • Füsun Mayda Domaç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 16-20 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.89421
Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Bilevel Terapi İhtiyacını Belirleyen Faktörler
  • Nevra Güllü Arslan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 78-83 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.27136

Orijinal Makale

Obtrüktif Uyku Apne Tedavisinde Otomatik BPAP Cihazının Klinik Yararlılığı
  • Nejat Altıntaş
  • Burcu Oktay
  • Hikmet Fırat
  • Patrick Strollo
J Turk Sleep Med 2014; 1: 66-70 DOI: 10.4274/jtsm.015

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler