Özgün Makale

Hemşirelik İntörn Öğrencilerinde Bebeklerde Uyku Güvenliği Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi
 • Sibel Serap Ceylan
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
 • Selim Ceylan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 28-34 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.33042
Yenidoğanlarda Güvenli Uyku Açısından Annelerin Tercihleri
 • Çiğdem Erdoğan
 • Türkan Turan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 58-61 DOI: 10.4274/jtsm.25743
0-13 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Uyku Güvenliği Hakkında Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Tülay Kuzlu Ayyıldız
 • Sümeyye Özdemir
 • Aysel Topan
 • Elif Cebeci
 • Nazife Kuzlu
 • Merve Toplu
J Turk Sleep Med 2020; 7: 73-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.63634
Ani Bebek Ölüm Sendromu ve Güvenli Uyku Konusunda Verilen Eğitimin Annelerin Bilgilerine Etkisi
 • Pınar Doğan
 • Hatice Bal Yılmaz
J Turk Sleep Med 2023; 10: 129-136 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.05025
Bebeklerin Uyku Düzeni ve Uyku Eğitiminin Etkileri: Türkiye’den Longitudinal Tek Merkez Deneyimi
 • Gökçe Cırdı
 • Nagihan Erdoğ Şahin
 • Gözde Ertürk Zararsız
 • Sevda İsmailoğulları
 • Meda Kondolot
J Turk Sleep Med 2022; 9: 130-138 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.55265
Ebeveynler için Bebek Uyku Ölçeği’nin Kültürel Uyarlaması
 • Turgut Akyol
 • Arzu Sarıalioğlu
J Turk Sleep Med 2023; 10: 175-181 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2022.19971

Derleme

Ani Bebek Ölüm Sendromu Riskinin Azaltılmasında ve Güvenli Uyku Ortamının Oluşturulmasında Hemşirenin Rolü
 • Pınar Doğan
 • Hatice Bal Yılmaz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 75-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.07379

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler