Derleme

Vardiyalı Çalışma ve Vardiyalı Çalışma Sonucu Gelişen Uyku Bozuklukları: Tanısı, Bulguları ve Tedavisi
  • Duygu Kurt Gök
  • Mehmet Taylan Peköz
  • Kezban Aslan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 30-34 DOI: 10.4274/jtsm.54264

Özgün Makale

Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri
  • Hamid Arazi
  • Javad Mehrabani
  • Mojdeh Irandoost
  • Eisa Khaleghimamaghani
J Turk Sleep Med 2019; 6: 93-96 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.19480
Vardiyalı Çalışan Sağlık Çalışanlarının Beslenme Durumu ile Bilişsel İşlevleri Arasındaki İlişki
  • Aslı Yağmur Kulak
  • Esen Yeşil
J Turk Sleep Med 2022; 9: 269-277 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.48278

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler