Sistematik Derlemeler

Koronavirüs Pandemisinde Sağlık Personellerinin Uyku Kalitesi: Meta-analiz
  • Dilek Şayık
  • Ayfer Açıkgöz
  • Fezan Mutlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.51523
Türkiye’de Yapılan Tez Çalışmalarında Sigara İçiminin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Meta-analiz
  • Melike Mercan Başpınar
J Turk Sleep Med 2021; 8: 7-14 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.98698

Sistematik Derleme

Uyku Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları ile İlgili Psikobiyolojik Kişilik Özellikleri: Sistematik Bir Derleme ve Meta-analiz
  • Farzin Rezaei
  • Azad Hemmati
  • Khaled Rahmani
  • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2021; 8: 74-89 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.04695

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler