Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yorgunluk Algılaması, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Statü Arasındaki İlişki
 • Hakan Çalışkan
 • Nurel Ertürk
 • Ebru Çalık Kütükçü
 • Hülya Arıkan
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Melda Sağlam
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Deniz İnal İnce
 • Melike Yüce Ege
J Turk Sleep Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.28247
Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine, Fiziksel Aktiviteye ve Bilişsel Duruma Etkisi
 • Sabriye Ercan
 • Hüseyin Tolga Acar
 • Esma Arslan
 • Ayhan Canbulut
 • Ahsen Oğul
 • Cem Çetin
J Turk Sleep Med 2021; 8: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.96158
Gebelerde Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Alis Kostanoğlu
 • Ayşe Sena Manzak
 • Ayşegül Şahin
J Turk Sleep Med 2019; 6: 80-87 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.64936
Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Uykululuk Durumunun Yorgunluk Günlük Yaşam Aktivitesi ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi
 • Tuba İnce Parpucu
 • Tahir Keskin
 • Ferdi Başkurt
 • Zeliha Başkurt
J Turk Sleep Med 2023; 10: 104-109 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.92408
İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumu ile Uyku Sorunu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Elazığ Örneği
 • Didem Coşkun Şimşek
 • Filiz Polat
J Turk Sleep Med 2023; 10: 110-115 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.08860
COVID-19 Pandemisinde Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi
 • Merve Koca Kosova
 • Sercin Kosova
J Turk Sleep Med 2022; 9: 115-119 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30092
Gece Bacak Krampları Olan Yaşlı Erişkinlerde, Gece Bacak Kramplarının Sıklığı ve Stres, Fiziksel Aktivite ve Uyku Bozukluklarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
 • Sarah Khan
 • Sania Sohail
 • Hania Farheen
 • Tahir Ramzan
 • Iqra Imtiaz
 • Zoya Mehmood
J Turk Sleep Med 2022; 9: 199-203 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.59454

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler