Araştırma Makalesi

Obstrüktif Uyku Apnesinde Apne ve Hipopne İçeriğindeki Cinsiyet Farkı
 • Melike Yüceege
 • Hikmet Firat
 • Sadik Ardiç
 • Ahmet U. Demir
J Turk Sleep Med 2014; 1: 16-21 DOI: 10.4274/jtsm.03

Özgün Makale

Tıp Öğrencilerinde Uyku Bozuklukları Sıklığının Araştırılması ve Sınıflara, Cinsiyete ve Vücut Kitle İndeksine Göre Değişiminin İncelenmesi
 • Fatih Yavuz
 • Burak Kabaağıl
 • Sevda İsmailoğulları
 • Gökmen Zararsız
 • Hüseyin Per
J Turk Sleep Med 2019; 6: 88-92 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.46036
Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksinin Polisomnografideki Değişkenlere Etkisi
 • Sıdıka Deniz Yalım
J Turk Sleep Med 2021; 8: 159-165 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.47966
Gece Bacak Krampları Olan Yaşlı Erişkinlerde, Gece Bacak Kramplarının Sıklığı ve Stres, Fiziksel Aktivite ve Uyku Bozukluklarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
 • Sarah Khan
 • Sania Sohail
 • Hania Farheen
 • Tahir Ramzan
 • Iqra Imtiaz
 • Zoya Mehmood
J Turk Sleep Med 2022; 9: 199-203 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.59454

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler