Özgün Makale

Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi
 • Aykut Erdamar
 • Tuncay Bayrak
 • Hikmet Firat
 • Murad Mutlu
 • Sadik Ardiç
 • Osman Erogul
J Turk Sleep Med 2017; 4: 6-15 DOI: 10.4274/jtsm.21931
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
 • Zeynep Kızılcık Özkan
 • Figen Dığın
 • Eda Kalaycı
J Turk Sleep Med 2023; 10: 71-77 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.95867
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Ağrı ve Anksiyetenin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Semra Erdağı Oral
 • Nilüfer Kıranşal
 • Muhammed Deniz
J Turk Sleep Med 2022; 9: 288-293 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.38247

Derleme

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
 • Gülçin Benbir
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 38-42 DOI: 10.4274/jtsm.08
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Preoperatif Değerlendirme
 • Oya İtil
J Turk Sleep Med 2015; 2: 47-52 DOI: 10.4274/jtsm.02.132

Derleme

Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Hemşirelik Bakımı
 • Kıymet Öztepe Yeşilyurt
 • Neşe Ataman Bor
J Turk Sleep Med 2023; 10: 168-174 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.77699

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler