Derleme

Güncel Bilgiler Işığında Narkolepsi
 • Kutluhan Yilmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.02.001

Özgün Makale

İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları
 • Özge Oral Tapan
 • Sebahat Genç
 • Utku Tapan
 • Aylin Özgen Alpaydin
 • Bahriye Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-19 DOI: 10.4274/jtsm.2016.178
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin Iyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?
 • Hikmet Firat
 • Cengiz Özdemir
 • Esra Bilgin
 • Faith S. Luyster
 • Melike Yüceege
 • Murat Kizilgün
 • Ahmet U. Demir
 • Patrick J. Strollo
 • Sadik Ardiç
J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37 DOI: 10.4274/jtsm.02.009
Ebe ve Hemşireler Güvenli Uyku Hakkında Ne Biliyor?
 • İlknur Yıldız
J Turk Sleep Med 2021; 8: 43-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02411
0-13 Aylık Bebeği Olan Ebeveynlerin Uyku Güvenliği Hakkında Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Tülay Kuzlu Ayyıldız
 • Sümeyye Özdemir
 • Aysel Topan
 • Elif Cebeci
 • Nazife Kuzlu
 • Merve Toplu
J Turk Sleep Med 2020; 7: 73-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.63634
Çocukların Bilgisayar Oyun Bağımlılıkları: Kronotip Uyku
 • Yeliz Suna Dağ
 • Yakup Ömür Yayan
 • Emriye Hilal Yayan
J Turk Sleep Med 2022; 9: 73-78 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83703
COVID Kapanma Döneminde Çocuklarda Uyku Bozukluğu Riskinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Rolü Nedir? Kesitsel Bir Çalışma
 • Seren Kayhan Aygün
 • Melike Mercan Başpınar
 • Seda Geylani Güleç
 • Okcan Basat
J Turk Sleep Med 2023; 10: 91-97 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.60251
Ani Bebek Ölüm Sendromu ve Güvenli Uyku Konusunda Verilen Eğitimin Annelerin Bilgilerine Etkisi
 • Pınar Doğan
 • Hatice Bal Yılmaz
J Turk Sleep Med 2023; 10: 129-136 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.05025
Toplumda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Konusunda Bilgi Düzeyi: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olanlar Hastalıklarının Farkında mı?
 • Buket Tuğan Yıldız
 • Deniz Tuncel Berktaş
 • Kevser Işık
 • Ayşegül Erdoğan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 230-234 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.54154

Olgu Sunumu

Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu
 • Sebahat Genç
 • Hatice Kayim Bilgiç
 • Emine Esra Okuyucu
 • Nursel Dikmen
 • Taskin Duman
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-25 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.181
Tedaviyle Ortaya Çıkan Santral Uyku Apnesi: İkinci Titrasyonda Düzelir mi?
 • Sebahat Genç
 • Hatice Kayım Bilgiç
 • Özge Oral Tapan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 48-50 DOI: 10.4274/jtsm.187

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler