Özgün Makale

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
 • Leman İnanç
 • Merih Altıntaş
 • Ümit Başar Semiz
J Turk Sleep Med 2018; 5: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.87597
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yorgunluk Algılaması, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Statü Arasındaki İlişki
 • Hakan Çalışkan
 • Nurel Ertürk
 • Ebru Çalık Kütükçü
 • Hülya Arıkan
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Melda Sağlam
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Deniz İnal İnce
 • Melike Yüce Ege
J Turk Sleep Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.28247
COVID-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyi ve Uyku Üzerine Etkisi
 • Sema Çifçi
 • Vasfiye Bayram Değer
 • Havva Kaçan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 17-25 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.43534
Baş Ağrılı Hastalarda Uyku Bozuklukları, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Araştırma
 • Aylin Bican Demir
 • Necdet Karlı
J Turk Sleep Med 2018; 5: 24-26 DOI: 10.4274/jtsm.66375
COVID-19 Pandemisinde Acil Servis Çalışanlarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Şeyhmus Kaya
J Turk Sleep Med 2022; 9: 27-36 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.20982
COVID-19 Pandemisinde Hemodiyaliz Hastalarında Uyku Bozuklukları, Depresyon ve Anksiyete
 • Elif Torun Parmaksız
 • Ergün Parmaksız
J Turk Sleep Med 2024; 11: 39-44 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.66588
COVID-19 Pnömonisi ile Hastanede Yatan Hastalarda Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Özge Oral Tapan
 • Utku Tapan
 • Fatih Alasan
 • Ayşe Ferhan Akgül
 • Sebahat Genç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 51-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86648
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısına Eşlik Eden Uyku Hastalıkları
 • Mehmet Hamamcı
 • Seyhan Dumanlıdağ
J Turk Sleep Med 2020; 7: 57-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.10820
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kafein Kullanımıyla Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyi ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
 • İrem Akova
 • Elif Nur Duman
 • Ayça Elçim Sahar
 • Ergün Haldun Sümer
J Turk Sleep Med 2023; 10: 65-70 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.06078
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Hastalık Şiddeti, Anksiyete ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki
 • Leman İnanç
 • Yasemin Ünal
 • Gülnihal Kutlu
 • Ümit Başar Semiz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 71-75 DOI: 10.4274/jtsm.77486
Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
 • Elif Torun Parmaksız
 • Banu Salepçi
 • Nesrin Kıral
 • Ali Fidan
 • Sevda Cömert
 • Esma Coşkun
 • Benan Çağlayan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 79-84 DOI: 10.4274/jtsm.246
Trigeminal Nevralji Hastalarında Uyku Kalitesinin, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Taylan Çebi
J Turk Sleep Med 2018; 5: 81-85 DOI: 10.4274/jtsm.28291
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Anksiyete, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Sıddıka Gedik Depreli
 • Melike Mercan Başpınar
 • Okcan Basat
J Turk Sleep Med 2021; 8: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83792
Genç Yetişkinlerde Uyku Kalitesi ile Depresif Belirtiler ve Kaygı İlişkisinde Pozitif ve Negatif Duygulanımın Aracı Rolü
 • Hülya Fidantek
 • Nakşidil Yazıhan
 • Ezgi Tuna
J Turk Sleep Med 2022; 9: 120-129 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.52244
COVID-19 Pandemisi Sırasında Obstrüktif Uyku Apne Hastalarının Anksiyete Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Takibi
 • Füsun Fakılı
 • Nazan Bayram
J Turk Sleep Med 2022; 9: 147-152 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.76476
Koroner Yoğun Bakım Hastalarında Danışmanlık ve Uyku Maskesi Uygulamasının Uyku Kalitesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
 • Öznur Kavaklı
 • Gülten Güvenç
 • Halise Coşkun
J Turk Sleep Med 2023; 10: 152-162 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.08108
Yatan COVID-19 Tedavisi Olan Hastaların Uyku Kalitesi, Gündüz Uykululuk Düzeyleri ile Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Oksijen İhtiyaçlarına Göre Değerlendirilmesi: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Soner Kılıç
 • Güven Aslan
 • Büşra Eser
 • Yunus Hacımusalar
J Turk Sleep Med 2023; 10: 182-186 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2022.93585
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarında Kötü Uyku Kalitesi ve İlişkili Faktörler
 • Eray Yıldız
 • Şevket Arslan
 • Buket Tuğan Yıldız
 • Deniz Tuncel Berktaş
 • Fatih Çölkesen
 • Recep Evcen
 • Filiz Sadi Aykan
 • Mehmet Kılınç
 • Gökhan Aytekin
 • Adem Aydın
J Turk Sleep Med 2022; 9: 214-220 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.53315
COVID-19 Salgını Sürecinde Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri
 • Hülya Kök Eren
J Turk Sleep Med 2021; 8: 235-242 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.47560
Polikistik Over Sendromunda Uyku Kalitesi, Huzursuz Bacaklar Sendromu, Anksiyete ve Depresyonun Değerlendirilmesi
 • Melike Demir Çaltekin
 • Mehmet Hamamcı
 • Taylan Onat
 • Demet Aydoğan Kırmızı
 • Emre Başer
 • Ethem Serdar Yalvaç
J Turk Sleep Med 2021; 8: 243-249 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.85057
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Ağrı ve Anksiyetenin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Semra Erdağı Oral
 • Nilüfer Kıranşal
 • Muhammed Deniz
J Turk Sleep Med 2022; 9: 288-293 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.38247

Konuşma Metinleri

Anksiyete ve Uyku
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA UYKU SORUNLARINA YAKLAŞIM (ANKSİYETE BOZUKLUKLARI)
 • Bülent Devrim Akçay
J Turk Sleep Med 2019; 6: 76-77

Sözlü Bildiriler

Migrende Ağrı Tipi ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
 • Belma Dogan Güngen
 • Yesim Güzey Aras
 • Türkan Acar
 • Aybala Neslihan Alagöz
 • Bilgehan Atilgan Acar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12

Özgün Araştırma

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
 • Seifi Memetali
 • Feray Bölükbaşı
 • Gülçin Benbir
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 51-57 DOI: 10.4274/jtsm.011

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler