Sistematik Derlemeler

Koronavirüs Pandemisinde Sağlık Personellerinin Uyku Kalitesi: Meta-analiz
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Fezan Mutlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.51523

Özgün Makale

Meme Kanseri Hastalarında Işığın Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Ayşe Özkaraman
 • Evrim Metcalfe
 • Özlem Kersu
 • Engin Öztürk
 • Nedime Köşgeroğlu
 • Ertuğrul Çolak
 • Alaattin Özen
 • Güler Balcı Alparslan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.92486
İnternet Bağımlılığının Nedenlerinden Birisi de Kötü Uyku Kalitesi Olabilir: Olgu Kontrol Çalışması
 • Yunus Hacımusalar
 • Mehmet Hamamcı
 • Özgül Karaaslan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 31-35 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.14622
Lise Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uykusuzluk Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Çağan
 • Bennur Koca
J Turk Sleep Med 2020; 7: 45-51 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.84755
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi
 • Melike Batum
 • Özgür Batum
 • Hüseyin Can
 • Ayşin Kısabay
 • Tuğba Göktalay
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.75
Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi
 • Güler Balcı Alparslan
 • Ayşe Özkaraman
 • Demet Özbabalık
 • Ertuğrul Çolak
J Turk Sleep Med 2019; 6: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.27247
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanılı Hastalarda; Hemogram Parametreleri ile Gece Desatürasyonu İlişkisi
 • Zahide Alaçam
 • Sibel Pekcan
 • Beyza Akdağ
 • Hande Şenol
J Turk Sleep Med 2018; 5: 62-66 DOI: 10.4274/jtsm.40469
Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri
 • Hamid Arazi
 • Javad Mehrabani
 • Mojdeh Irandoost
 • Eisa Khaleghimamaghani
J Turk Sleep Med 2019; 6: 93-96 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.19480
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında İnsomni Varlığının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • Buşra Yıldız
 • Özlem Haliloğlu
 • Emre Baran
 • Muhammed Yusuf Afacan
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Zeynep Oşar Siva
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 106-111 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.04264
Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Kalitesi ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Riskinin Değerlendirilmesi
 • Burcu Oktay Arslan
 • Zühre Sarp Taymaz
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
 • Dursun Tatar
J Turk Sleep Med 2020; 7: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.86158
COVID-19 Pandemisinde Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi
 • Merve Koca Kosova
 • Sercin Kosova
J Turk Sleep Med 2022; 9: 115-119 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30092
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Enflamasyonun Değerlendirilmesi
 • Aylin Reyhani
 • Vasfiye Kabeloğlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 136-141 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.50470
Eğitimli Genç Erkeklerde Toplam Gece Uyku Yoksunluğunu Takiben Melatonin Desteğinin Fiziksel ve Fizyolojik Performans Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Eisa Khaleghi-Mamaghani
 • Farhad Rahmani-Nia
 • Hamid Arazi
J Turk Sleep Med 2021; 8: 151-158 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.63626
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Uyku ile İlgili Bozukluklar, Rüyayla İlgili Faktörler ve Kabusların İlişkileri: Koroner Arter Stenozu, Göğüs Ağrısı ve Somatik Semptomların Şiddeti
 • Mostafa Bahremand
 • Marzieh Parvin
 • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2020; 7: 155-161 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.65707
Lise Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Durumu ve İlişkili Risk Etmenleri
 • Gökçe Demir
 • Makbule Tokur Kesgin
J Turk Sleep Med 2020; 7: 181-188 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.69875
Genç Popülasyonda Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları ve Psikolojik Sıkıntı ve Engellilik ile İlişkisi
 • Habibolah Khazaie
 • Farid Najafi
 • Azita Chehri
 • Afarin Rahimi-Movaghar
 • Masoumeh Amin-Esmaeili
 • Mehdi Moradi-Nazar
 • Ali Zakiei
 • Yahya Pasdar
 • Alireza Ahmadi
 • Reza Mohammadi
J Turk Sleep Med 2023; 10: 199-205 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.22448
Noktürinin Benign Prostat Obstrüksiyonu Olan Hastalarda ve Partnerlerinde Uyku Kalitesine Etkisi
 • Çağdaş Şenel
 • Merve Yumrukuz Şenel
 • Ahmet Asfuroğlu
 • İbrahim Can Aykanat
 • Hikmet Fırat
J Turk Sleep Med 2022; 9: 209-213 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.22932
Lise Öğrencilerinde Uyku Kalitesi, Etkileyen Faktörler ve Nomofobi ile İlişkisi
 • Ayşe Gülsen Teker
 • Neşe Yakşi
J Turk Sleep Med 2021; 8: 216-221 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.84856
Altmış Yaş Üstü Yatan Hastalarda Gece Uykusunun Analizi ve Seçilmiş Prediktörlerin (Ağrı ve Deliryum) Uykunun Kalitesi Üzerindeki Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Pavlìna Štěpánová
 • Bohdana Břegová
 • Renata Zittová
 • Jana Hrušková
J Turk Sleep Med 2023; 10: 221-228 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.03016
Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Altındaki Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Basınç Değişim İhtiyacını Etkileyen Faktörler
 • Ersan Atahan
 • Ayşegül Gencer
 • Buket Çalışkaner Öztürk
J Turk Sleep Med 2023; 10: 240-249 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.71463

Araştırma Makalesi

Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde Akromegalide Obstruktif Uyku Apne Sendromu
 • Selda Korkmaz
 • Ilkay Çakir
 • Fahri Bayram
 • Züleyha Karaca
 • Sevda Ismailogullari
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 22-27 DOI: 10.4274/jtsm.04

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler