Cilt 8, Sayı 1

Mart 2021
(2) Sistematik Derlemeler, (1) Editörden, (1) Erratum, (8) Özgün Makale

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2021; 8: 0-0

Sistematik Derlemeler

Koronavirüs Pandemisinde Sağlık Personellerinin Uyku Kalitesi: Meta-analiz
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Fezan Mutlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.51523
Türkiye’de Yapılan Tez Çalışmalarında Sigara İçiminin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Meta-analiz
 • Melike Mercan Başpınar
J Turk Sleep Med 2021; 8: 7-14 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.98698

Özgün Makale

Mikst Tipte Anormal Solunum Olaylarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisi Üzerindeki Etkileri
 • Ceren Aliş
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2021; 8: 15-19 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.19981
Obstrüktif Uyku Apnesinde Risk Faktörleri, Obstrüktif Uyku Apnesi ile Gündüz Uykululuğu, Obezite ve Komorbidite İlişkisi
 • Ersin Ersoy
 • Yeliz Mercan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 20-27 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.02886
Hemşirelik İntörn Öğrencilerinde Bebeklerde Uyku Güvenliği Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi
 • Sibel Serap Ceylan
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
 • Selim Ceylan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 28-34 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.33042
Bruksizmi Olan ve Olmayan Temporomandibular Eklem Bozukluğu Hastaların Psikolojik Profili ve Uyku Kalitesi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30592
Ebe ve Hemşireler Güvenli Uyku Hakkında Ne Biliyor?
 • İlknur Yıldız
J Turk Sleep Med 2021; 8: 43-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02411
Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine, Fiziksel Aktiviteye ve Bilişsel Duruma Etkisi
 • Sabriye Ercan
 • Hüseyin Tolga Acar
 • Esma Arslan
 • Ayhan Canbulut
 • Ahsen Oğul
 • Cem Çetin
J Turk Sleep Med 2021; 8: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.96158
Yetişkinlerin COVID-19 Pandemisi Nedeni ile Algıladıkları Stresin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Sebahat Atalıkoğlu Başkan
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 57-66 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02996
Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Kronik Ağrı ve Uyku Kalitesi İlişkisi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 67-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.16878

Erratum

Erratum
J Turk Sleep Med 2021; 8: 73-73 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.e001

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler