Cilt 7, Sayı 1

Mart 2020
(6) Özgün Makale, (2) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2020; 7: 0-0

Özgün Makale

Duchenne Müsküler Distrofi ve Spinal Müsküler Atrofi Tanısı Alan Pediyatrik Hastalarda Uykunun Yapısının ve Uyku ile İlişkili Hastalıkların İncelenmesi
 • Nuran Burcu Arkalı
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Hüseyin Kılıç
 • Gündüz İncesu
 • Sema Saltık
 • Cengiz Yalçınkaya
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 1-4 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.21939
Obstüktif Uyku Apneli ve Eşlik Eden Hipertansiyonlu ve Diabetes Mellituslu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
 • Ayşegül Altıntop Geçkil
 • Çiğdem Fırat Koca
J Turk Sleep Med 2020; 7: 5-9 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.52824
Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Nazike Duruk
 • Kadir Uğur Mert
J Turk Sleep Med 2020; 7: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43434
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Uyku Kalitesine Etkisi
 • Etem Erdal Erşan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 16-22 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.87587
Postpartum Dönem Kadınlarında Uyku ve Yaşam Kalitesi
 • Özge Erçel
 • Hatice Kahyaoğlu Süt
J Turk Sleep Med 2020; 7: 23-30 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.92400
İnternet Bağımlılığının Nedenlerinden Birisi de Kötü Uyku Kalitesi Olabilir: Olgu Kontrol Çalışması
 • Yunus Hacımusalar
 • Mehmet Hamamcı
 • Özgül Karaaslan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 31-35 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.14622

Olgu Sunumu

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Narkolepsi Birlikteliği: Dört Olgu
 • Dilara Mermi Dibek
 • Onur Bulut
 • Sevgi Ferik
 • Ayşegül Özer Çelik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 36-40 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.35220
Katatreni; Polisomnografide Santral Uyku Apnesini Taklit Edebilen Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
 • Sevgi Ferik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 41-43 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.14632

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler