Cilt 10, Sayı 2

Haziran 2023
(11) Özgün Makale

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Makale

COVID Kapanma Döneminde Çocuklarda Uyku Bozukluğu Riskinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Rolü Nedir? Kesitsel Bir Çalışma
 • Seren Kayhan Aygün
 • Melike Mercan Başpınar
 • Seda Geylani Güleç
 • Okcan Basat
J Turk Sleep Med 2023; 10: 91-97 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.60251
COVID-19 Pandemi Öncesi ve Sürecinde Çocukların Teknolojik Cihaz Kullanımı ve Uyku Alışkanlıklarının İncelenmesi
 • Zeynep Öztürk Savaş
 • Esra Tural Büyük
J Turk Sleep Med 2023; 10: 98-103 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.82612
Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Uykululuk Durumunun Yorgunluk Günlük Yaşam Aktivitesi ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi
 • Tuba İnce Parpucu
 • Tahir Keskin
 • Ferdi Başkurt
 • Zeliha Başkurt
J Turk Sleep Med 2023; 10: 104-109 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.92408
İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumu ile Uyku Sorunu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Elazığ Örneği
 • Didem Coşkun Şimşek
 • Filiz Polat
J Turk Sleep Med 2023; 10: 110-115 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.08860
Gebelikte Uyku Kalitesinin Trimesterlere Göre Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • Mustafa Karadeniz
 • Merve Hazal Ser
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2023; 10: 116-121 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.38257
COVID-19 Pandemisi Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıklarını Değiştirdi Mi?
 • Eda Atay
 • Kadiriye Pehlivan
 • Aynur Koyuncu
 • Ayla Yava
J Turk Sleep Med 2023; 10: 122-128 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.20591
Ani Bebek Ölüm Sendromu ve Güvenli Uyku Konusunda Verilen Eğitimin Annelerin Bilgilerine Etkisi
 • Pınar Doğan
 • Hatice Bal Yılmaz
J Turk Sleep Med 2023; 10: 129-136 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.05025
Gebelikte Uykusuzluk ve İlişkili Faktörler
 • Neriman Güdücü
 • Ayça Şolt Kırca
 • Derya Kanza Gül
J Turk Sleep Med 2023; 10: 137-143 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.81894
Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Uyku Kalitesinin Dürtüsellik, Saldırganlık Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
 • Nilifer Gürbüzer
 • Hacer Akgül Ceyhun
J Turk Sleep Med 2023; 10: 144-151 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.68553
Koroner Yoğun Bakım Hastalarında Danışmanlık ve Uyku Maskesi Uygulamasının Uyku Kalitesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
 • Öznur Kavaklı
 • Gülten Güvenç
 • Halise Coşkun
J Turk Sleep Med 2023; 10: 152-162 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.08108
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Olası Aspirin Direnci
 • Utku Oğan Akyıldız
 • Ali Akyol
J Turk Sleep Med 2023; 10: 163-167 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.38258

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler