Olgu Sunumu

Topiramat ile Ortaya Çıkan Huzursuz Bacaklar Sendromu: Olgu Sunumu

10.4274/jtsm.07

  • Selda Korkmaz
  • Murat Aksu

Gönderim Tarihi: 08.12.2013 Kabul Tarihi: 16.03.2014 J Turk Sleep Med 2014;1(1):36-37

Bazı medikal ajanlar, Huzursuz Bacaklar sendromu (HBS) oluşumuna ya da mevcut hastalık semptomlarında artmaya neden olabilirler. Topiramat, günümüzde epilepsi ve migren tedavisinde yoğun olarak kullanılan antiepileptik bir ajandir. Topiramatin neden olduğu HBS olgu sayı literatürde oldukça azdır. Biz burada, topiramatin neden olduğu bir HBS olgusunu sunuyoruz. Bununla birlikte, topiramatin nasıl HBS’ye yol açtığı tam olarak bilinmemektedir. Olasılıkla, topiramat antidopaminerjik bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Topiramat, huzursuz bacaklar sendromu, antidopaminerjik etki

Tam Metin (İngilizce)