Orijinal Makale

Obtrüktif Uyku Apne Tedavisinde Otomatik BPAP Cihazının Klinik Yararlılığı

10.4274/jtsm.015

  • Nejat Altıntaş
  • Burcu Oktay
  • Hikmet Fırat
  • Patrick Strollo

Gönderim Tarihi: 09.11.2014 Kabul Tarihi: 11.11.2014 J Turk Sleep Med 2014;1(3):66-70

Giriş:

CPAP’ı tolere edemeyen tıkayıcı uyku apne hastalarında BPAP, CPAP’ın etkin bir alternatifidir. BPAP Auto® with BiFlex™ (BPAPauto) cihazı son zamanlarda geliştirilen bir otomatik titrasyon özelliği olan BPAP’dır. Bu çalışmanın amacı bu yeni cihazın etkinliğini laboratuvar ortamında yapılan polisomnografi (PSG) ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma prospektif vaka-kontrol çalışmasıdır. Hale hazırda BPAP veya CPAP cihazı kullanan obstrüktif uyku apneli hastalar çalışmaya alındı ve BPAPauto cihazı ile laboratuar ortamında PSG yapıldı.

Bulgular:

Çalışma kriterlerini karşılayan 27 hasta çalışmaya alındı. Tüm çalışmaya alınan hastalara laboratuvar ortamında yapılan PSG eşliğinde BPAPauto tedavisi verildi. Uyku ve solunum parametreleri incelendi. Ortalama apne-hipoapne indeksi 2,2±2,5 olay/saat olarak bulundu. SaO2 (oksijen saturasyonu) %94,0±1,8 bulundu. Solunum olaylarının düzeltmek için gereken ortalama inspiratuvar pozitif hava yolu basıncı (IPAP) 14,1±3,4 cmH2O ve ortalama ekspiratuvar pozitif hava yolu basıncı (EPAP) 10,7±3,9 cmH2O bulundu.

Sonuç:

BPAPauto uyku kalitesini bozmaksızın, uygun BPAP basınçlarını ayarlayabilmekte ve oksijen saturasyonunu kontrol altında tutabilmektedir. Obstrüktif uyku apnenin tedavisinde BPAPauto’nun avantajlarının ve potansiyel rollerinin incelene bilmesi için daha ileri randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne, BPAP, CPAP

Tam Metin (İngilizce)