Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kognitif Fonksiyonların Objektif ve Subjektif Testlerle Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.88597

  • Ayşın Kısabay Ak
  • Ümmü Serpil Sarı
  • Bilge Oktan
  • Tuğba Korkmaz
  • Gönül Dinç Horasan
  • Deniz Selçuki
  • Hikmet Yılmaz

Gönderim Tarihi: 31.10.2017 Kabul Tarihi: 14.12.2017 J Turk Sleep Med 2017;4(3):76-83

Amaç:

Obstrüktif solunumla ilgili olarak uyku sırasında ortaya çıkan birincil ve ikincil sonuçlar, indirekt olarak bilişsel, duygusal ve davranışsal değişikliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada; uyku laboratuvarında ağır Obstrüktif Uyku Apnesi sendromu (OUAS) teşhisi konulan hastaların başlangıç ve tedavi aşamasındaki uyku kalitesinin ve uyku kalitesi ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Hastaların dikkatlerinin değerlendirilmesi için Pittsburg, Epworth ve Stroop testi; hafıza ve dikkatlerinin değerlendirilmesi için P300 testi uygulanmıştır.

Bulgular:

Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası bilişsel işlevleri karşılaştırıldığında; tedavi sonrası gündüz uyuklamasında önemli bir azalma olduğu (p=0,000) ve P300 testi latansında belirgin düzelme olduğu (p=0,000-p=0,001-p=0,004) görülmüştür. Pittsburgh çalışmasında; tedavi öncesi toplam uyku kalitesi skorları, uyku kalitesinin kötü olmasıyla uyumlu iken, tedavi sonrası elde edilen ortalama değer ise uykunun sağlıklı olmasıyla ilişkili bulunmuştur (p=0,000). Dikkati ölçmek için yapılan Stroop testinde tedavi sonrasında elde edilen hata düzeltme oranının önemli biçimde düzeldiği görülmüştür (p=0,010).

Sonuç:

Ağır OUAS tanısı konulan hastalarda; hastalığın dikkat, uyanıklık ve hafıza üzerindeki olumsuz etkileri, dikkati sürdürme konusunda yaşanan zorluklar ve bunların uyku yapısı üzerindeki olumsuz etkileri, diğer yayınlardan farklı olarak; Stroop, Pittsburgh, P300 ve Epworth testleriyle ortaya konulmuştur. Tedavi sonrasında yapılan testlerin sonucunda, hastalıkta önemli bir gelişme olduğunun ortaya konulması, tedavinin ne denli önemli ve gerekli olduğunu bize göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Obstruktif Uyku Apne sendromu,P300,Stroop,Pittsburg,uyku

Tam Metin (İngilizce)