Derleme

Fluoksetin Kaynaklı Uyku Bozuklukları: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.03521

  • Leyla Köse Leba
  • Aylin Bican Demir

Gönderim Tarihi: 16.02.2021 Kabul Tarihi: 28.04.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):170-173

Narkolepsi; gündüz aşırı uyku hali, katapleksi, hipnogojik halüsinasyon, uyku paralizisi ile karakterize bir hastalıktır. Uyku ile ilgili yeme bozukluğu (SRED); uyku sırasında ortaya çıkan, paroksismal, istem dışı yemek yeme ve/veya içme epizodları ile seyreden bir parasomni tablosudur. Her iki uyku bozukluğu da sıklıkla primer olarak ortaya çıkmaktadır. Medikal tedaviye sekonder olarak ortaya çıkan olgu daha nadirdir. Bizim sunduğumuz yazıda, anamnez ve polisomnografi incelemesi sonucunda bir hastada narkolepsi, diğer hastada SRED tanıları düşünüldü ve bu durumların yeni başlanan fluoksetin tedavisine sekonder olduğu kararına varıldı. İlaca sekonder oluşan uyku bozukluğu klinisyenler tarafından akla gelmediği ve sorgulanmadığı için ihmal edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Narkolepsi, uyku ile ilişkili yeme bozukluğu, fluoksetin, SRED, PSG

Tam Metin (İngilizce)