Editörden

Editörden

  • Murat AKSU

J Turk Sleep Med 2018;5(1):0-0

Sevgili Okurlar;

Türk Uyku Tıbbı Dergisi’nin bu sayısı ile birlikte 5. cildinin de yayınına, yeni editör kadrosu ile birlikte  başlıyoruz. Bu sayıda beş orijinal araştırma yazısı ile sizlere ulaşıyoruz. Uyku tıbbının aslında çok geniş bir perspektif olduğunun ve neredeyse tüm tıp disiplinlerini ilgilendirdiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla dergimizi yayına hazırlarken de bu geniş perspektiften uyku tıbbına bakarak, değişik disiplinlerde yapılmış olan çalışmaları bir araya getiren bir sayı hazırlamaya çalıştık.

İlk yazımız psikiyatri pratiğinde sık görülen bir hastalık olan Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisini göstermektedir. Bu çalışmada obsesif kompulsif bozuklukta hastalık şiddetinin uyku kalitesini etkilediği sonucuna varılmıştır. Kırk üç hasta ve 40 kontrol olgu ile yapılan bu çalışma, obsesif kompulsif bozuklukta uyku kalitesini gösteren en önemli çalışmalardan biri olmakla birlikte, uyku kalitesinin düzeltilmesinin hastalık üzerine etkisinin ne olduğu sorusuna yanıt vermemektedir.

İkinci yazı ise uyku tıbbının en önemli hastalıklarından biri olan Obstrüktif Uyku Apne sendromu’nda (OUAS) apne hipopne indeksi ile akciğer hacmi ve hava yolu direnci arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmaktadır. Çalışma ağır OUAS hastalarında ekspiratuvar rezerv volümünün düşük olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte diğer solunum fonksiyon testleri, hava yolu dirençleri ve akciğer volümleri ile OUAS şiddeti arasında bir ilişki saptanmamıştır. Bu bulgu, OUAS’ın akciğer dışı merkezlerden ve daha santral bölgelerden oluştuğu görüşlerini desteklemektedir.

Huzursuz Bacaklar sendromu (HBS) son yıllarda artan ilgi olan bir klinik tablodur. Çeşitli hastalıkların, HBS oluşumunu kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Dergimizde yayınlanan çalışmada da levetirasetam kullanan epilepsi hastalarında HBS araştırılmış ve levetirasetamın HBS üzerine olumlu etkisi saptanmıştır. HBS tedavisinde dopaminerjik olmayan tedavi yöntemleri, özellikle ogmentasyon gelişmiş hastalarda önemlidir. Levetirasetamın olumlu etkisini gösteren bu ilk çalışma, bu konudaki öngörüleri artırabilir.

Sirkadyen ritm bozuklukları tedavisinde sıklıkla kullanılan parlak ışık, bu sayıda yayınlanan çalışmada meme kanseri hastalarında uyku kalitesini artırma amacıyla kullanılmıştır. Ancak çalışma sonuçlarına göre, bu grup hastada parlak ışık uygulanmasının uyku kalitesi üzerine olumlu etkisi saptanmamıştır.

Bu sayıdaki diğer bir çalışmada ise baş ağrılı hastalarda uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete sıklığı araştırılmıştır. Bu çalışmada da migren ve gerilim baş ağrısı hastalarındaki uyku-depresyon-anksiyete ekseni araştırılmış ve son derece ilginç verilere ulaşılmıştır.

Uyku tıbbında Türkiye’deki en önemli yayın platformu olan bu derginin tüm okurlara ve bilime katkısı en büyük dileğimizdir.

Prof. Murat AKSU
Editör