Olgu Sunumu

Aritmilerin Gizli Yüzü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

10.4274/jtsm.galenos.2019.97269

  • Pınar Mutlu
  • Merve Yılmaz
  • N. Arzu Mirici

Gönderim Tarihi: 15.08.2018 Kabul Tarihi: 20.01.2019 J Turk Sleep Med 2019;6(1):19-21

Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OUAS), uykuda üst hava yolundaki tıkanıklıklar nedeniyle uyku sırasında oluşan solunum durması epizotları, uyku fragmantasyonu, oksijen satürasyonu ve gündüz artmış uyku hali ile birlikte olan bir klinik tablodur. OUAS toplumda aslında sanılandan çok daha yaygındır. Bazı hastalarda OUAS semptomlarını çok rahat görebiliriz, ancak bazı hastalar hiç semptom vermeyebilir. Her ne kadar OUAS’nin nedenlerinin ve kardiyovasküler hastalığa bağlanmış ölüm oranının üzerine olan ilgi ve araştırmalar artsa da, hala bu ilişki tam olarak netleştirilememiştir. Temel olarak güvenilir klinik bulgular OSAS’nin, esansiyal ve dirençli hipertansiyonla olduğu kadar, felç geçirme riskini, kardiyak ritim bozukluklarını (atriyal fibrilasyon, bradiaritmi, supraventriküler taşikardi, ventriküler aritmi) koroner arter hastalığını, akut miyokard infarktüsünü ve kardiyak arresti arttırdığı hipotezini destekliyor. Biz de bu olguda OUAS semptomları olmayan genç obez bir hastada aritminin nedeni olarak OUAS ve OUAS tedavisi ile düzelen bir aritmiyi göstermek istedik.

Anahtar Kelimeler: Genç hasta, aritmi, Obstrüktif Uyku Apne sendromu

Tam Metin (İngilizce)