Olgu Sunumu

Aktif Bir Erkeğin Fizyolojik Değişkenleri Üzerinde 13 Yıllık İnsomnianın Rolü: Bir Olgu Sunumu

10.4274/jtsm.69885

  • Hamid Arazi
  • Abbas Asadi
  • Mohammad Mirzaei
  • Fatemeh Tavana

Gönderim Tarihi: 30.04.2018 Kabul Tarihi: 09.07.2018 J Turk Sleep Med 2018;5(2):50-53

Bu çalışmanın amacı; 13 yıldır uykusuzluk yaşayan bir erkekte, uykusuzluğun bazı fizyolojik değişkenler üzerindeki rolünün izlenmesidir. Bu çalışmada; araştırmaya gönüllü olarak katılan, beden kitle indeksi 64 kg olan, 167 cm boyunda ve 13 yıldır uykusuzluğu bulunan 27 yaşında bir olgu dahil edilmiştir ve çeşitli fizyolojik ve performans değişken testleri yapılmıştır. Performans ölçümleri için başlıca sonuçlar şu şekilde belirlenmiştir; göğüs pres direnci 80 kg, bacak pres direnci 180 kg, koşu tabanlı anaerobik sprint testi 44,3 saniye, 60 m’de hız 9,63 saniye, 4x9 m mekik koşu 10,36 saniye, dikey sıçrama 53 cm, mekik çekme 40 tekrar/dk, otur ve eriş testi 94 cm’dir. Başlıca biyokimyasal ölçüm sonuçları; nötrofil %55,1, lenfosit %37,5, monosit %2,9, eozinofil %4,2, bazofil %0,3, açlık kan şekeri 92 mg/dL, yüksek dansiteli lipoprotein 35 mg/dL, düşük dansiteli lipoprotein 92 mg/dL, C-reaktif protein <2 mg/L, immünoglobulin E 99,9 IU/mL, testosteron 5,05 ng/mL, insülin 3,7 uIU/mL, adrenokortikotropik hormon 21 pg/mL, kortizol 14,5 ug/dL ve büyüme hormonu 0,05 ng/mL olarak bulunmuştur. Çalışmada, olgumuzun fiziksel performans ve biyokimyasal test sonuçları genel olarak normal sınırlarda belirlenmiş olup; bağışıklık sistemi, hormonal salgılama ve tam kan sayımı iyi bir noktada saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uyku bozukluğu, performans, bağışıklık sistemi

Tam Metin (İngilizce)