KONUŞMA METİNLERİ

J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Huzursuz Bacaklar Sendromu Tanısında Karşılaşılan Sorunlar

Bu oturumda Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS)’nu taklit eden ve ayırıcı tanısında yer alan aşağıdaki hastalıklar ve bu hastalıkların HBS ile klinik benzer ve farklı yönleri üzerinde durulacaktır.

•    Anormal huzursuzlukla seyredenler:

o    Akatizi
o    Anormal kas aktiviteleri ile seyredenler

-    Myokimi
-    Esansiyel myoklonus
-    Ortostatik tremor

o    Anksiyete/depresyon
o    Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
o    Otururken ortostatik hipotansif huzursuzluk
o    Bacak sterotipi bozukluğu

•    Gece olan bacak rahatsızlığı veya ağrı ile seyredenler:

o    Büyüme ağrıları
o    İnce lif nöropatileri
o    Venöz staz-varikoze venler
o    Myaljiler
o    Artrit
o    Radikulopatiler
o    Delüzyonel parazitozis

•    Hem motor aktivite hem de bacak rahatsızlığı veya ağrısı beraber olanlar:

o    Ağrılı gece bacak krampları
o    Ağrılı bacaklar hareket eden parmaklar sendromu
o    Muskuler ağrı-fasikülasyon sendromu
o    Kramp-fasikülasyon sendromu
o    Kozalji-distoni sendromu
o    İntermitan kladukasyo

•    Gece aşırı motor aktivite ile seyredenler:

o    Ritmik hareket bozukluğu
o    Periyodik ekstremite hareket bozukluğu o Hipnagojik ayak tremoru
o    Alternan bacak kası aktivasyonu o Hipnik jerkler
o    Uyku başlangıcında propriyospinal myoklonus

Anasayfa Arşiv Arama Menü