Özgün Makale

Eğitimli Genç Erkeklerde Toplam Gece Uyku Yoksunluğunu Takiben Melatonin Desteğinin Fiziksel ve Fizyolojik Performans Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.63626

  • Eisa Khaleghi-Mamaghani
  • Farhad Rahmani-Nia
  • Hamid Arazi

Gönderim Tarihi: 30.01.2021 Kabul Tarihi: 01.03.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(2):151-158

Amaç:

Bu çalışmada, eğitimli genç erkeklerde toplam gece uyku yoksunluğunu takiben melatonin desteğinin fiziksel ve fizyolojik performans üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

On eğitimli genç erkek (23,4±1,71 yaş, 23,96±1,63 kg/m2) dört gruba (1. ve 2. gruplar: Gece alışılmış uyku, 3. ve 4. gruplar: Toplam gece uyku yoksunluğu) katıldı. Daha sonra, çift kör tasarım kullanılarak, denekler iki melatonin takviyesi (10 mg) ve plasebo grubuna ayrıldı. Denekler, uyku protokolünün uygulanmasıyla test edildi. Daha sonra takviyeyi tükettiler ve sekonder ölçümler için 30 ila 45 dakika beklediler. Her ölçümde fiziksel ve fizyolojik performanslar değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam gece uyku yoksunluğu uygulaması, melatonin tükürük düzeyinde anlamlı bir düşüşe ve statik ve dinamik denge, işitsel reaksiyon süresi, sıçrama, üst vücut, alt vücut ve el kavrama gücü performansında bozulma ile sonuçlandı (p<0,05). Melatonin takviyesi, melatoninin tükrük seviyesini önemli ölçüde düşürdü (p<0,05). Statik ve dinamik denge anlamlı olarak düzelti, ancak işitsel reaksiyon süresi takviye ile önemli ölçüde bozuldu (p<0,05). Sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra kalp hızı (KH) melatonin takviyesi ile önemli ölçüde düşüş gösterdi (p<0,05).

Sonuç:

Toplam gece uykusu yoksunluğunu takiben melatonin takviyesi, melatoninin tükrük seviyesini artırdı ve KH ve kan basıncını düşürdü. Ek olarak, dengesi başarılarının ana faktörü olan sporcular için melatonin, toplam gece uyku yoksunluğunu takiben faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ergojenik yardımcılar, uyku, performans, laktat, melatonin

Tam Metin (İngilizce)